Svenska Lamm från Sofieberg

Vi har upphört med direkt försäljning av lammkött..


Lokalproducerade kvalitets lamm i Stockholms län.
Hos oss hittar ni i först och främst färskt närproducerat kvalitets lammkött.

Vi har upphört med direkt försäljning av lammkött.

På Sofiebergs Gård utanför Järna söder om Stockholm föder vi upp lamm. Alla våra djur är naturligt uppföda på bete. Under somrarna betar våra djur marker runt Södertälje
och Järna.