Stycknings alternativ

Vi har ingen direktförsäljning av lamm under 2016.

Traditionell styckning
-- Kr/Kg


Färsstyckning

-- Kr/Kg


Grillstyckning

-- Kr/Kg